Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Do każdego należy dopisać P (jeśli stwierdzenie jest prawdziwe)...

Autor: marimar , 2017-06-23 15:27:53
Dodaj do:
Do każdego należy dopisać P (jeśli stwierdzenie jest prawdziwe) lub F
(jeśli stwierdzenie jest fałszywe). Skreślenia, poprawki lub wpisanie
więcej niż jednego znaku w tabeli dyskwalifikują całe pytanie. Czas na rozwiązanie testu 20 minut.
Przykładowe pytania:
1 Decyzja administracyjna musi mieć podstawę prawną
2 KPA wskazuje jaki organ jest II instancją, czyli organem wyższego stopnia, wobec organów wydających decyzje administracyjne.
3 Odwołanie od decyzji administracyjnej organu pierwszego stopnia, który wydał decyzję, wnosi się bezpośrednio do organu wyższego stopnia.
4 W przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego strony (np. rodzica małoletniego) postępowanie
zawiesza się do czasu ustanowienia nowego przedstawiciela.
5 Jedną z zasad polskiego postępowania administracyjnego jest m.in . zasada pisemności.
6 Terminy zawite, terminy prekluzyjne i terminy peremptoryjne to zupełnie inne pojęcia.
7 Decyzja administracyjna może nosić różny tytuł, np. „zezwolenie” albo „koncesja”.
8 Pierwszą instancją sądownictwa administracyjnego w Polsce są Wojewódzkie Sądy Administracyjne.
9 W postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym nie można działać przez pełnomocnika.
10 Zawieszenie postępowania nie powoduje zatrzymania biegu terminów
11 Postępowanie karno-skarbowe i celne są częściami postępowania administracyjnego opisanymi w KPA.

Rozwiązania (0)

Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo