Używamy technologii takich jak pliki cookie do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Robimy to, aby poprawić jakość przeglądania i wyświetlać spersonalizowane reklamy. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak zgody lub wycofanie zgody może negatywnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje. Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies

Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Zad.1 Przedsiębiorstwo handlowe "Oka" S.A. wyemitowało 10 000...

Autor: Aneta46, 2011-04-21 19:26:21
Dodaj do:
Zad.1
Przedsiębiorstwo handlowe "Oka" S.A. wyemitowało 10 000 akcji o wartości nominalnej 15 zł.Cena emisyjna akcji ustalona została na poziomie 17,50 zł i po takiej cenie wszystkie akcje zostały sprzedane.Ustal jaka kwota po sprzedaży wyemitowanych akcji zasili kapitał zapasowy spółki "Oka".

Zad.2

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania w Spółce Akcyjnej "Ola" wyniosła 800 000 zł.Po zapłaceniu 19% podatku dochodowego od osób prawnych 45% zysku przeznaczono na dywidendy dla akcjonariuszy, a pozostałe 55% na rozwój spółki. Jaka będzie wysokość dywidendy na jedną akcję zwykłą, jeżeli wiadomo,że uprzywilejowanie akcji dotyczy wysokości dywidendy w relacji: jedna akcja uprzywilejowana=1,3 akcji zwykłej? Kapitał akcyjny obejmuje 300 000 szt. akcji zwykłych i 100 000 akcji uprzywilejowanych.

Zad.3

Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego "ABC" otrzymało 1 grudnia 2009 r. dostawę towarów o wartości 700 000 zł. Przedsiębiorstwo to zazwyczaj dokonuje zapłaty po 60 dniach od momentu otrzymania towaru albo też korzysta ze skonta w wysokości 3,5%, gdy zapłata następuje w ciągu trzech dni od daty zakupu. Jednak w tym przypadku przedsiębiorstwo "ABC" jest w stanie skorzystać ze skonta tylko wtedy, gdy zaciągnie kredyt bankowy na okres 2 miesięcy. Roczne oprocentowanie kredytu wynosi 12%, a prowizja pobierana od udzielonego kredytu wynosi 1,1%. Dokonaj odpowiednich obliczeń i odpowiedz, czy przedsiębiorstwo "ABC" powinno skorzystać ze skonta i wziąć kredyt.

Zad.4

Dom Towarowy "Sezam" S.A. otrzymał w dniu 11 lutego br. dostawę towarów o wartości 4000 zł ze Spółki Akcyjnej "Harum" i w tym dniu wystawił weksel trasowany. Dzień wcześniej Dom Towarowy "Sezam" sprzedał do sp.z.o.o. "Poltex" towary o wartości 5000 zł. Wykonaj polecenia:

1.Wpisz nazwy podmiotów:

- wystawca weksla _________________________________________________

- remitent ________________________________________________________

- trasat __________________________________________________________

2.Ile wynosi wysokość opłaty skarbowej? ______________________________

3.Na jaką maksymalną kwotę może być wystawiony formularz weksla bez konieczności uzupełniania opłaty skarbowej?____________________________

4.Na jaką kwotę zostanie wystawiony weksel? __________________________

5.Podaj dwa podstawowe sposoby rozliczenia kwoty 1000 zł, która jest różnicą między należnością a zobowiązaniem Domu Towarowego "Sezam" S.A.:

a) _______________________________________________________________

b) _______________________________________________________________

6.W jaki sposób należałoby uzupełnić opłatę skarbową weksla w przypadku, gdyby kwota wekslowa wynosiła 10 000 zł?________________________________________________________________

Zad.5

Uzupełnij wykaz działań związanych z otwarciem i rozliczeniem akredytywy.

1. Otwarcie akredytywy.

1.1_______________________________________________________________

1.2_______________________________________________________________

1.3_______________________________________________________________

1.4_______________________________________________________________

2.________________________________________________________________

2.1_______________________________________________________________

2.2_______________________________________________________________

2.3_______________________________________________________________

2.4_______________________________________________________________

Rozwiązania (0)

Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo
...