Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies

Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

1.co to jest przedsiębiorstwo 2.cechy przedsiębiorczości 3.Typy...

Autor: marciniak5, 2015-10-02 19:11:53
Dodaj do:
1.co to jest przedsiębiorstwo
2.cechy przedsiębiorczości
3.Typy osobowości
4.co to jest osobowości
5.rola społeczna definicja
6.rodziaje ról
7.rodziaje zachowano definicja
8 poziomy komunikacji definicja
9. komunikacja into personalna podział
10 bariera komunikacyjna
11decyzja i jej rodziaje
12. co to są negocjacje
13co to jest medjacje marcjalne

Rozwiązania (1)

Autor: werka29
14
dodano: 2015-10-02 20:21:01
1.Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.
2.Cechy przedsiębiorców to m.in. umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka.
albo :
Przedsiębiorca jako dominująca osoba w przedsiębiorstwie, której działania są kluczowym elementem rozwoju danej firmy, powinna wykazywać się następującymi cechami :
nieustanna chęć osiągania sukcesów,
bycie niezależnym, samodzielnym,
optymistyczne podejście do życia,
umiejętność przyjmowania porażek i radzenia sobie z nimi,
przeciętna gotowość podejmowania działań obarczonych ryzykiem,
chęć przewodzenia pozostałymi członkami zespołu,
nieprzerwane wykazywanie się pomysłowością, podejmowanie działań innowacyjnych.
3. np:-Polepszacz
-Doradca
-Gwiazda
-Artysta
-Wizjoner
-Analityk
4. Osobowość można najprościej określić jako zestaw elementów (funkcji) naszej psychiki i zachowań, poprzez które każda osoba odróżnia się od innych.
5.Rola społeczna stanowi zbiór oczekiwań wobec jednostki związany z posiadaniem określonego statusu społecznego. Jest to zespół praw i obowiązków wynikających z zajmowania pozycji społecznej.
6.Rola to takie zachowania danej osoby, których oczekują ludzie współżyjący lub współpracujący z tą osobą.
Role społeczne są narzucone ludziom przez pozycję jaką zajmują w społeczeństwie (np. role dyrektora szkoły, role uczniów lub nauczycieli).
Role organizacyjne są związane z organizacją (np. przedsiębiorstwo, SZKOŁA, fundacja) w jakiej działa dana osoba:
role menedżera
role kierownika
role wykonawcy
7.1.Rodzaje przedsiębiorców ze względu na pełnione funkcje [3]:
Kupiec- jest to osoba odpowiedzialna za utrzymywanie poziomu równowagi na rynku popytu i podaży, zazwyczaj dążąca do maksymalizacji swoich korzyści,
Kapitalista/ Inwestor- osoba inwestująca swój kapitał i tym samym ponosząca ryzyko i oczekująca na zwrot wniesionego kapitału razem z zyskiem,
Dyrektor/ Menedżer- to pojęcie nie jest równoznaczne z pojęciem przedsiębiorcy, jednak ma pewne wspólne cechy- menedżer to osoba kreatywna, odpowiedzialna za podejmowanie decyzji, w dużym stopniu zależna od przedsiębiorcy (istnieje możliwość połączenia funkcji przedsiębiorcy z funkcja menedżera),
Lider- osoba, która dynamicznie realizuje swoją wizję, mocno zaangażowana w rozwój przedsiębiorstwa i jego przyszły byt, dążąca do osiągnięcia zamierzonych celów, dla której niestraszne jest ryzyko,
Rzemieślnik- osoba mająca zdolności praktyczne, zazwyczaj o niskim poziomie wykształcenia, dążąca do utrzymania niezależności w kwestii finansów i ciągłego posiadania firmy
Ekonomista- zabiega o sprawy finansowe przedsiębiorstwa, jego głównym celem jest osiągnięcie maksymalnej rentowności.
2. Rodzaje przedsiębiorców ze względu na wzorce zachowań [4]:
I. Kryterium zmiennych realiów w procesie wzrostu:

Dzięcioł/ Przedsiębiorca konserwatywny/ Przedsiębiorca bierny- tradycjonalista, nie jest zwolennikiem kooperacji, niechętnie zaciąga KREDYTY, osiąga sukcesy, ale tylko w dziedzinach już poznanych, odkrytych,
Lider/ Przedsiębiorca inicjatywny/ Przedsiębiorca aktywny- osoba kreatywna, dążąca do wzrostu swojego przedsiębiorstwa, łatwo nawiązująca współpracę ze wspólnikami, otwarta na nowe techniki, zaciągająca kredyty.
II. Kryterium osób działających w małych przedsiębiorstwach:
Drwal- osoba ambitna, pracowita, nastawiona na produkcję, gotowa pracować dla samego siebie,
Uwodziciel- osoba lubiąca ciągłe zmiany, nawiązująca liczne relacje z partnerami; pomimo iż nieustannie zakłada nowe firmy, a potem je sprzedaje, odnosi zysk przy minimalnym wysiłku,
Gracz- osoba pracowita, ale zarazem lubiąca odpoczynek, najczęściej pochodząca z zamożnej rodziny, prowadząca bardzo często działalność sezonową,
Hobbysta- osoba całkowicie pochłonięta pracą, która jest dla niego spełnieniem marzeń; bardzo często owa działalność nie przynosi odpowiednich dochodów i stąd hobbysta musi podjąć się pracy dodatkowej,
Neofita- osoba, która po wielu latach odnajduje sens swojego życia i spełnia się zawodowo; swoją prace wykonuje z wielkim oddaniem, ma wysokie mniemanie o sobie, np. wynalazcy,
Misjonarz- osoba oddana swojej pracy, przekonana o swojej decydującej roli dla społeczeństwa, dążąca do perfekcjonizmu, ceniąca rodzinę i wartości rodzinne, które wdraża w pracy; dba o dobre relacje ze współpracownikami, organizuje warsztaty, szkolenia.
(TUTAJ NIE WIEM CZY TO O TO CHODZIŁO) :)
8.Komunikacja to proces mający na celu spowodowanie u odbiorcy informacji zmiany świadomości zamierzonej przez nadawcę.
9.Komunikacja interpersonalna to wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty, teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Ważne jest, aby były one zrozumiałe dla nadawcy i odbiorcy.
10.Są dwa rodzaje barier : - Bariery komunikacyjne
- Bariery utrudniające słuchanie
11. Rodzaje decyzji i ich podejmowanie no to :
W nowoczesnym przedsiębiorstwie spotykamy się z różnego rodzaju
decyzjami, które w zależności od złożoności problemów i sytuacji ich rozwiązywania różnią się od siebie pod wieloma aspektami. Podejście do rozpatrywania każdego z procesów decyzyjnych powinno więc byd traktowane bardzo indywidualne, ponieważ każda decyzja wymaga zaangażowania innych sił, środków, badań, technik informacji oraz innych działań zmierzających do maksymalizacji trafności podjętej decyzji.
A jeśli chodzi o normalną decyzje no to :
Decyzja polega na wyborze jednego rozwiązania problemu spośród przynajmniej dwóch dostępnych rozwiązań.
Rodzaje decyzji : strategiczne , taktyczne , operacyjne :)
12.Negocjacje – dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji. Negocjacje to sposób porozumienia się w celu rozwiązania konfliktu oraz dojścia do porozumienia obydwu stron, proces wzajemnego poszukiwania takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby zaangażowane w konflikt strony.
13. Mediacje -metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu.
KONIEC :P MAM NADZIEJE ŻE POMOGŁAM :)
Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo
...

Twoja przeglądarka
blokuje reklamy


Drogi użytkowniku,
Dziękujemy Ci że nadal nas odwiedzasz. Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie. Dzięki odblokowaniu adblocka jesteśmy w stanie nadal funkcjonować i pomagać naszej społeczności.

Dzięki za wsparcie!

To okno zostanie zakmięte za 10 sek