Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

zad 3/34 Spalanie zanieczyszczonego węgla powoduje emisję do...

Autor: Fatriss, 2015-12-14 21:33:48
Dodaj do:
zad 3/34
Spalanie zanieczyszczonego węgla powoduje emisję do atmosfery związków gazowych. Większość z nich reaguje z parą wodną i powraca na Ziemię w postaci kwaśnych opadów. Uzupełnij tabelę, wpisując we właściwe miejsca podane wzory sumaryczne.
NO, N2O3, SO2, HCl, H2S, CO
Wzory sumaryczne związków chemicznych,
które tworzą kwasy beztlenowe. które tworzą kwasy tlenowe. które nie reagują z wodą, są w niej praktycznie nierozpuszczalne.
zad 5/35
Uzupełnij tabelę podanymi sformułowaniami. Niektóre określenia możesz stosować kilkakrotnie.
woda, biopaliwa, Słońce, ciepło wnętrza Ziemi, paliwa kopalne, wiatr, wodór, przemiany promieniotwórcze, emisja CO2, emisja pyłów, tlenków siarki i azotu, możliwość skażenia środowiska przyrodniczego, przyczyniają się do śmierci ptaków, tamy zatrzymują osady, w niewielkim stopniu wpływa na środowisko przyrodnicze.
Metody wytwarzanie energii Źródła energii Negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze
Elektrownie słoneczne
Hydroelektrownie
Elektorwnie wiatrowe
Spalanie w silnikach diesla
Elektrownie geotermalne
Elektrownie węglowe
Elektorwnie atomowe
6/36
Oblicz, ile kilogramów kwasu siarkowego (IV) powstanie w wyniku spalenia 1 tony węgla kamiennego i emisji SO2 do atmosfery, wiedząc, że węgiel kamienny zawiera 0,8% siarki (procent masowy).
Obliczenia:
a) oblicz masę czystej siarki zawartej w węglu kamiennym.
.............................................
b) napisz równanie reakcji spalania siarki o masie obliczonej w punkcie a).
..............................................
c) Oblicz masę tlenku siarki (IV), który powstał w reakcji chemiczneh w punkcie b).
.............................................
d) napisz równanie reakcjo otrzymywania kwasu siarkowego (IV) ze związku chemicznego otzrymanego w punkcie b).
..................................................
e) Oblicz masę kwasu siarkowego (IV), który powstał w reakcji chemicznej w punkcie d).
Bardzo proszę o rozwiązanie zadań . Dodaję zdjęcia ale tylko do stron 34 i 35

Rozwiązania (0)

Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo