Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Zad.2 Zaznacz na mapie konturowej Polski obszary występowania złóż...

Autor: adak1010, 2012-11-01 13:25:28
Dodaj do:
Zad.2 Zaznacz na mapie konturowej Polski obszary występowania złóż węgla kamiennego, ropy naftowej, rud miedzi z domieszkują srebra oraz rud żelaza. Następnie sporządz legendę, umieszczając w niej wszystkie naniesione na mapę sygnatury.
Surowce mineralne;
............-węgiel kamienny
............-ropa naftowa
............- rudy miedzi i srebra
............- rudy żelaza {zad.2str.14}
Zad.3 Połącz nazwę surowca mineralnego z nazwą miejsca i jego występowania
sól kamienna Wyżyna Śląska
rudy cynku i ołowiu rejon Lublina
węgiel kamienny okolice Suwałk
rudy żelaza okolice Kłodawy
rudy miedzi Pogórze
Karpackie
rejon Olkusza
{zad.3str.14}
Zad.4 Zamaluj odpowiednimi kolorami nazwy surowców mineralnych, w zależności od tego, do której grupy surowców należą.{zad.4 str15}
Zad.5 Na podstawie podręcznika wykonaj poniższe polecenia.
a} dopisz so poniższych sygnatur odpowiednią nazwę surowca mineralnego
b} Podkreśl linią ciągłą nazwy surowców chemicznych, a linią przerywaną- nazwy surowców skalnych.
c} Podaj po dwa przykłady regionów występowania tych surowców mineralnych.{zad.5str.15}
Zad. 6 Uzupełnij tabelę, wpisując po dwa przykłady gospodarczego wykorzystania surowców mineralnych.{zad.6str.15}
Zad.7 Korzystając z podręcznika oraz innych dostępnych zródeł. podaj nazwy surowców mineralnych występujących w Twoim regionie. Następnie do każdego z surowców dopisz przykład jego gospodarczego wykorzystania. {zad.7str.15}

Rozwiązania (0)

Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo