Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

zad 1 Załóżmy, że otrzymaliśmy spadek w wysokości 100 000 zł...

Autor: greenteauk, 2016-01-16 12:45:31
Dodaj do:

zad 1

Załóżmy, że otrzymaliśmy spadek w wysokości 100 000 zł i mamy dwie propozycje ulokowania tych pieniędzy na 4 lata:

I wariant

a) 20 000 zł lokujemy w banku na lokacie oprocentowanej 4% rocznie z kwartalną kapitalizacją odsetek

b) 30 000 zł lokujemy na lokacie walutowej w euro płacąc 4,15 zł za 1 euro oprocentowanej 1,2% rocznie bez kapitalizacji odsetek. Szacujemy, że po zakończeniu lokaty średni kurs euro wynosił będzie 4,22 zł

c) pozostałe pieniądze lokujemy na lokacie oprocentowanej 3% w 1-szym roku z kapitalizacją półroczną, 5% w 2-gim roku z kapitalizacją roczną, 5,6% w 3-cim roku z kap. miesięczną oraz 6% w 4 -tym roku z kap. kwartalną.

II wariant

a) 40 000 zł lokujemy w inwestycję przynoszącą dochody raz na kwartał przy rocznej stopie procentowej 8%. Dochody są wypłacane na bieżąco i nie podlegają dalszej kapitalizacji

b) 60 000 zł lokujemy na lokacie w banku oprocentowanej 5,7% rocznie z dwumiesięczną kapitalizacją odsetek na 2 lata. Po tym czasie za uzyskane pieniądze kupujemy funty brytyjskie po 5,10 za sztukę i lokujemy je w banku na lokacie walutowej oprocentowanej 1,5% rocznie z roczną kapitalizacją odsetek na 2 lata. Szacujemy, że średni kurs funta po tym okresie będzie wynosił 5,15 zł za sztukę.

ważne

podatek płacimy wg średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania dochodu. czyli w przypadku lokat walutowych najpierw przeliczacie walutę na złotówki i od złotówek płacimy 19% podatku

Rozwiązania (0)

Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo