Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Wymień rynki i opis np. rynek spozywczy (5-6 przykładu)

Autor: [email protected], 2015-09-22 20:00:46
Dodaj do:
Wymień rynki i opis np. rynek spozywczy (5-6 przykładu)

Rozwiązania (1)

Autor: beata111
3
dodano: 2015-09-23 16:00:26
Rynek usług – obejmuje dobra które są konsumowane w trakcie ich produkcji, np.: usługi spedycyjne, bankowe
Rynek finansowy – miejsce, gdzie dokonuje się transakcji środkami pieniężnymi. Przedmiotem rynku finansowego są papiery wartościowe występujące w postaci zmaterializowanej lub zdematerializowanej.
Rynek towarowy – rynek, na którym handluje się towarami takimi jak: metale szlachetne (złoto, srebro, platyna, pallad), ropa naftowa, gaz ziemny, kukurydza, kawa, soja, ryż, cukier, pszenica.
Wolny rynek – rodzaj rynku, na którym wymiana dóbr dokonuje się w wyniku dobrowolnie zawieranych transakcji pomiędzy kupującymi a sprzedającymi przy dobrowolnie ustalonej przez nich cenie. Na wolnym rynku kupujący i sprzedający nie podlegają żadnym ograniczeniom ani przymusowi ze strony podmiotów zewnętrznych (np. władzy publicznej), a warunki transakcji – w szczególności cena – zależą jedynie od ich obopólnej zgody. Przeciwieństwem wolnego rynku jest rynek regulowany.
rynek konsumenta - rynek na którym popyt na dany towar jest mniejszy od jego podaży (konsument dyktuje cenę)
Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo