Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Upadek pierwszych ludzi A wąż* był bardziej przebiegły niż...

Autor: kikusia317, 2011-08-16 19:38:29
Dodaj do:
Upadek pierwszych ludzi

A wąż* był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» 2 Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, 3 tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». 4 Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło».
6 Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. 7 A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.
8 Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. 9 Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: «Gdzie jesteś?» 10 On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się». 11 Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?» 12 Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem». 13 Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam». 14 Wtedy Pan Bóg rzekł do węża:
«Ponieważ to uczyniłeś,
bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych;
na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia.
15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę,
pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej:
ono zmiażdży* ci głowę,
a ty zmiażdżysz* mu piętę».
16 Do niewiasty powiedział: «Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą».
17 Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: «Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść - przeklęta* niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. 18 Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. 19 W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!»*
20 Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa*, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
21 Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. 22 Po czym Pan Bóg rzekł: «Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki»*. 23 Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. 24 Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia*.


mam parę zadań proszę pomóżcie!!

zadanie 1
na podstawie tekstu wskaż poprawne odpowiedzi:
a) inicjatorem pierwszej rozmowy jest:
- waż
- bóg
- kobieta
- mężczyzna
b) wąż nakłonił kobietę aby:
- złamała zakaz
- wzięła od niego jabłko
- zerwała owoc dla mężczyzny
- zerwała owoc dla siebie
c) gdy adam i ewa złamali zakaz, bóg postąpił następująco:
- ukarał tylko ludzi
- ukarał tylko węża
- zapytał o przyczyny postępowania i ukarał węża
- zapytał o przyczyny postępowania a następnie ukarał węża i ludzi

Zadanie 2 Przeanalizuj rozmowę między wężem a kobietą
a) objaśnij cel pytania zadanego przez węża, a następnie powiedz, w jakiej sytuacji została postawiona kobieta.
b) Do czego przekonuje wąż? O czym mówi, a co przemilcza?
c)opisz reakcję ewy na zapewnienia węża

Zadanie 3
Napisz jak rozumiesz uniwersalny sens przeczytanego fragmentu biblii.

Rozwiązania (2)

Autor: JuTixD
3
dodano: 2011-08-17 11:33:07
a) wąż
b) złamała zakaz
c) zapytał o przyczyny postępowania a następnie ukarał węża i ludzi.
Zadanie 2 .
Celem pytania zadanego przez węża było skuszenie kobiety do zerwania owocu.
Kobieta ciekawa poczucia dobra i zła musiała spróbować jabłka. Jej ciekawość zmusiła ją do tego.
b) Wąż przekonuje Ewę do zerwania owocu zakazanego przez Boga. Mówi o tym ,że gdy kobieta zerwie i skosztuje owoc pozna dobro zarówno jak i zło. Będzie na równi z Bogiem. Natomiast wąż nie wspomina o tym ,że za złamany zakaz będzie musiała ponieść karę.
c) Ewa po zapewnieniach węża zrywa owoc , kosztuje i podaje go Adamowi.
Zadanie 3
Sens tego fragmentu Biblii jest upomnieniem dla ludzi , by słuchali swego Pana , nie łamali zakazów ( czyli w naszych czasach 10 przykazań Bożych) i nie słuchali diabła .

Myślę ,że pomogłam ,a tobie się to przyda.
Autor: kikusia317
1
dodano: 2011-08-18 14:45:38
dzięki za rozwiązanie bardzo mi pomoże
Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo