Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Psychopatologia jako dyscyplina naukowa. Granice między normą a...

Autor: aneczka1994, 2014-11-26 16:01:43
Dodaj do:
Psychopatologia jako dyscyplina naukowa.
Granice między normą a patologią psychiczną.
Ujęcie alkoholizmu jako choroby w modelu E.M.Jellinka.
Istota uzależnień (ujęcia definicyjne i kryteria oceny).
Charakterystyka głównych mechanizmów psychologicznych w integrującym modelu uzależnienia J.Mellibrudy.
Scharakteryzuj tradycyjne podejścia do problematyki tzw. współuzależnienia.
Scharakteryzuj kierunki krytyki tzw. współuzależnienia.
Scharakteryzuj tradycyjne podejścia do problematyki tzw. Dorosłych Dzieci Alkoholików.
Istota efektu Barnuma i jego konsekwencje w kontekście problematyki tzw. DDA.
Scharakteryzuj empiryczne sprzeczności w badaniach nad tzw. DDA.
Scharakteryzuj podstawowe założenia i idee ruchu Anonimowych Alkoholików.
Scharakteryzuj podstawowe założenia i idee lecznicze modelu Minnesota.
Scharakteryzuj podstawowe założenia i idee integracyjnej terapii uzależnień J.Mellibrudy.
Koncepcja stresu w klasycznym ujęciu H.Selye (pojęcie stresorów, rodzaje stresów, fazy).
Scharakteryzuj rodzaje sytuacji konfliktowych.
Przyczyny i rodzaje fobii.
Wskaż różnice między paniką a lękiem.
Scharakteryzuj zaburzenia afektywne jednobiegunowe.
Scharakteryzuj „wielką depresję”
Scharakteryzuj zaburzenia afektywne dwubiegunowe.
Opisz sposoby leczenia zaburzeń afektywnych.
Scharakteryzuj istotę zaburzeń somatoformicznych.
Scharakteryzuj hipochondrię (przyczyny, objawy, sposoby leczenia).
Scharakteryzuj zaburzenia konwersyjne (przyczyny, objawy, sposoby leczenia).
Rodzaje zaburzeń psychicznych na tle organicznym.
Scharakteryzuj chorobę Alzheimera (przyczyny, objawy, sposoby leczenia).
Wskaż różnicę pomiędzy upośledzeniami umysłowymi a demencjami.
Przyczyny i kryteria diagnostyczne schizofrenii.
Rodzaje schizofrenii.
Homofobia jako zaburzenie z grupy fobii a postawy wobec homoseksualizmu.
Opisz model postaw wobec homoseksualizmu.
Kontrowersje wokół etiologii homoseksualizmu (koncepcja biologiczna vs. psychologiczno-środowiskowa).
Nasilenie homoseksualizmu w świecie i w Polsce.
Czy terapia reorientacyjna homoseksualizmu jest możliwa?

Rozwiązania (0)

Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo