Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Projekty prostych baz danych Projekt 007 - Skoki...

Autor: patryk11a, 2013-12-25 15:07:58
Dodaj do:
Projekty prostych baz danych
Projekt 007 - Skoki Narciarskie
Temat:

Twoim zadaniem będzie obsługa informatyczna międzynarodowych zawodów w skokach narciarskich. W tym celu musisz przygotować odpowiednią bazę danych, w której będziesz gromadził dane o zawodnikach uczestniczących w tych zawodach. Baza danych powinna zawierać dane o:

Nazwisku i imieniu zawodnika
Narodowości zawodnika
Ilości wystąpień w zawodach narciarskich
Wyniku skoku
Wieku zawodnika
Wzroście zawodnika
Nazwisku trenera
Dodatkowe uwagi na temat zawodnika

Zadania:

W osobnej tabeli o nazwie Uczniowie zapisz informacje o uczestnikach grupy realizującej to ćwiczenie.
Zastanów się, które dane będą wspólne dla zawodników. Dane wspólne (powtarzające się) umieszczamy w osobnych tabelach. Dobierz dla tabel odpowiednie nazwy i utwórz relacje pomiędzy nimi.
Zaprojektuj formularze, które w wygodny sposób pozwolą dopisywać do bazy danych nowe dane.
Zaprojektuj kwerendy wyszukujące zawodników:
- wg fragmentu nazwiska lub imienia
- wg narodowości zawodnika
- wg ilości wystąpień w zawodach (od ... do ...)
- wg wieku zawodników (od ... do ...)
- wg wzrostu zawodników (od... do...)
- wg fragmentu nazwiska trenera
Zaprojektuj raport wyliczający wszystkich zawodników posortowanych malejąco wg długości skoków, w którym znajdzie się informacja o nazwisku i imieniu zawodnika, narodowości i długości skoku.
Dla każdej kwerendy zaprojektuj odpowiedni raport.

Rozwiązania (0)

Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo