Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Programy w Pascalu... proszę o pomoc w ich rozwiązaniu...

Autor: Akanee, 2016-01-05 21:34:37
Dodaj do:
Programy w Pascalu... proszę o pomoc w ich rozwiązaniu :-)

Zadanie 1
Napisz algorytm obliczający wartość bezwzględną wczytanej liczby.
Zadanie 2
Napisz algorytm wydający opinię o stanie zdrowia. Po podaniu na wejściu temperatury ciała, na wyjściu powinniśmy otrzymać komunikat o zdrowiu lub chorobie. Przyjmij, pacjent jest zdrowy, jeśli ma temperaturę w zakresie od 36.5 do 37.0(włącznie).
Zadanie 3
Dane są trzy różne liczby a, b, c.
a) Używając instrukcji warunkowych wyznacz największą z tych liczb.
b) to samo, gdy 2 z liczb lub wszystkie mogą być równe,
c) na wyjściu podając właściwą (np. malejącą) kolejność liczb,
d) wykonaj to zadanie dla czterech liczb,
Zadanie 4
Napisz algorytm, który mając na wejściu współczynniki a, b, c równania kwadratowego poda na wyjściu liczbę rozwiązań oraz ich wartości (o ile istnieją).
Jego rozwiązanie (wartości x, dla których równanie jest spełnione) można znaleźć w następujący sposób:
Określić wyznacznik: =b2-4*a*c
i w zależności od 
1. nie ma rozwiązań, gdy 0
rozwiązania te mają postać:


Zadanie 6
Napisz algorytm, który porównuje dwie podane na wejściu liczby i podaje na wyjściu wynik porównania, który jest:
-1 gdy a < b
0 gdy a = b
1 gdy a > b
Zadanie 7
Na wejściu mam liczby a, b, c, d oraz x.
Napisz algorytm, który na wyjściu poda odpowiedź na pytanie czy:
a) x należy do przedziału [a, b]
b) x należy do sumy przedziałów [a,b] i [c,d]
c) x należy do części wspólnej przedziałów [a,b] i [c,d].

Rozwiązania (0)

Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo