Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie ze stosunku pracy w wysokości...

Autor: klaudia26127, 2016-04-26 12:01:26
Dodaj do:
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie ze stosunku pracy w wysokości wynagrodzenia minimalnego, tj. w 2015 r. wynoszącego 1.750 zł. Przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów (111,25 zł), pracodawca jest upoważniony do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł), właściwa dla pracodawcy stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 1,93%.
Od tego wynagrodzenia pracodawca obliczy:

Wyszczególnienie Wysokość obciążeń składkowo- 
-podatkowych
wynagrodzenie (brutto) 1.750 zł
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 1.750 zł
składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika,  w tym składka:  
     •    emerytalna 9,76%,
     •    rentowa 1,5%,
     •    chorobowa 2,45%,
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania z wynagrodzenia
składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku
koszty uzyskania przychodu
podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, po zaokrągleniu do pełnych złotych
zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej  
zaliczka na podatek dochodowy do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych
kwota do wypłaty

Rozwiązania (0)

Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo