Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Podkreśl Sylaby Akcentowane...

Autor: Nolaian, 2011-02-16 21:14:24
Dodaj do:
Podkreśl Sylaby Akcentowane wyrazów...
śpiewaliby
mówiliście
spodziewalibyśmy
myśleliby
odpowiedzieli

Rozwiązania (8)

Autor: mysiaczka
5
dodano: 2011-02-18 18:01:35
śpie\wali/by
mówi/li/ście
spodzie/wali/byśmy
myś/leli/by
odpo/wie/dzieli
Autor: amorek7534
5
dodano: 2011-04-11 19:37:01
śpie-wali-by
mó-wi-li-ście
spo-dzie-wa-li-by-śmy
my-śle-li-by
odp-po-wie-dzie-li
Autor: hwdpsa
3
dodano: 2011-09-08 14:20:52
śpie-wa-li-by
mo-wi-li-ście
spo-dzie-wa-li-by-śmy
my-śle-li-by
od-po-wie-dzie-li
Autor: hwdpsa
3
dodano: 2011-09-08 14:21:20
śpie-wa-li-by
mo-wi-li-ście
spo-dzie-wa-li-by-śmy
my-śle-li-by
od-po-wie-dzie-li
Autor: hwdpsa
3
dodano: 2011-09-08 14:21:30
śpie-wa-li-by
mo-wi-li-ście
spo-dzie-wa-li-by-śmy
my-śle-li-by
od-po-wie-dzie-li
Autor: anna1588
2
dodano: 2013-02-24 21:09:34
śpie/wa/li/by
mu/wi/li/byście
spo/dzie/wa/li/byś/cie
my/śle/li/byś/cie
od/po/wiedzie/li/byś/cie
Autor: anna1588
2
dodano: 2013-02-24 21:10:17
śpie/wa/li/by
mu/wi/li/byście
spo/dzie/wa/li/byś/cie
my/śle/li/byś/cie
od/po/wiedzie/li/byś/cie
Autor: kinga6980
32
dodano: 2014-04-15 14:48:11
Śpie/wa/libyście
Mówi/li/ byście
Spodzie/wa/libyście
Myśle/li/byście
Odpowiedzie/li/byście
Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo