Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Napisz program, który oblicza sumę, różnicę, iloczyn i iloraz...

Autor: Pirau12, 2016-05-19 11:39:47
Dodaj do:
Napisz program, który oblicza sumę, różnicę, iloczyn i iloraz dwóch liczb x i y wprowadzanych z klawiatury. W programie należy przyjąć, że liczby x i y są typu rzeczywistego. Dla zmiennych x, y, suma, różnica, iloczyn i iloraz przyjmujemy format wyświetlania ich na ekranie w polu czteroznakowym z dwoma miejscami po przecinku

Rozwiązania (0)

Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo