Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Na podstawie poniższych przykładów kosztów jakości pewnego...

Autor: aga1912, 2016-07-03 19:54:47
Dodaj do:
Na podstawie poniższych przykładów kosztów jakości pewnego przedsiębiorstwa produkcyjnego dokonaj podziału na następujące kategorie koszów jakości podane w tabeli.
 kary umowne wypłacane kontrahentom z powodu złej jakości wyrobów,
 koszty badań jakościowych wykonywane przez jednostki zewnętrzne,
 opłaty za szkolenia,
 koszty kontroli wyrobów własnych,
 koszty zatrudnienia pracowników w dziale jakości,
 koszty przeklasyfikowania wyrobów,
 koszty reklamacji,
 koszty zapewnienia użytkowania urządzeń kontrolno – pomiarowych,
 koszty audytów,
 koszty oceny jakości dostaw materiałów,
 koszty utraty reputacji firmy spowodowane złą jakością produktów,
 koszty użytkowania urządzeń kontrolno – pomiarowych,
 koszty delegacji służbowych pracowników z tytułu szkoleń ISO,
 koszty samokontroli,
 koszty braków odpowiednich półproduktów,
 koszty niedostarczenia na czas wyrobów gotowych własną flotą transportową,
 zakup komputerów z odpowiednim oprogramowaniem dla działu jakości,
 koszty utrzymania pracowników zajmujących się reklamacją i serwisem,
 zakup ubrań roboczych dla kontrolerów jakości.

1.Koszty zgodności - zapobiegania
2.Koszty zgodności – oceny
3.Koszty niezgodności – koszty wewnętrzne niezgodności
4.Koszty zewnętrzne – koszty wewnętrzne niezgodności


Rozwiązania (0)

Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo