Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Mam pytania na konkurs więc zależałoby mi na poprawnej odpowiedzi...

Autor: angelika6118, 2016-05-24 20:01:28
Dodaj do:
Mam pytania na konkurs więc zależałoby mi na poprawnej odpowiedzi . Z góry dziękuje :D
1. Święty Krzyż w Górach Świętokrzyskich jest jednocześnie miejscem nowicjatu dla ojców : a. oblatów b. redemptorystów c. dominikanów
2. Który z zakonów określany jest jako żebraczy : a. franciszkanie b. paulini c. joannici
3. Litwa po zawarciu unii w Krewie została ochrzczona po raz pierwszy w swej historii ? a. tak b. nie
4. Chrzest Litwy był następstwem : a. unii w Krewie b. unii lubelskiej c. unii brzeskiej
5. Wielkim Księciem Litewskim w czasie gdy Litwa przyjmowała chrzest był : a. Władysław Opolczyk b. Władysław Warneńczyk c. Władysław Jagiełło
6. Postacią historyczną , która jest symbolem walki do końca i niepoddawania się przeciwnościom był hetman prowadzący podczas walk ze szwedami tzw. wojnę szarpaną chodzi o : a. Zawiszę Czarnego b. Stefana Czarnieckiego c. Augustyna Kordeckiego
7. Siedzibą jakiego zakonu jest Jasna Góra , którą Szwedzi oblegali w Potopie H.Sienkiewicza : a. karmelitów b. paulinów c. pallotynów
8. Zakaz budowy i naprawy obiektów sakralnych na ziemiach wcielonych do cesarstwa rosyjskiego bez zgody władz administracyjnych oraz przejęcie majątków kościelnych przez skarb państwa wprowadzono po upadku powstania : a. warszawskiego b. wielkopolskiego c. styczniowego
9. Nieformalnym przywódcą polskiego Kościoła katolickiego na ziemiach polskich w latach II wojny światowej był : a. Adam Sapieha b. August Hlond c. Karol Wojtyła

Rozwiązania (0)

Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo