Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Dany jest typ...

Autor: Chester, 2011-12-07 16:59:57
Dodaj do:
Dany jest typ rekordowy:
book=record
Tytul:string;
Autor:string;
Rok:integer; {rok wydania}
end;
1. Napisz program, który pozwoli na wczytanie z klawiatury do pliku baza.dat dowolnej ilości rekordów typu książka.
2. Dodaj do programu z zadania 1 opcję odczytu wszystkich rekordów i wyświetlenia na ekran
3. Dodaj do programu z zadania 2 opcję wyszukania książek danego autora.
4. Dodaj do programu z zadania 3 opcję usuwania książki o podanym tytule.
5. Dodaj do programu z zadania 3 opcję sortowania książek (rosnąco według tytułów).
6. Rozbuduj program tak by umożliwiał obliczenie i wypisanie na ekran średniej wieku książki.

Rozwiązania (0)

Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo