Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

co to jest liryka ? co to jest epitet ? co to jest uosobienie...

Autor: asiek22, 2011-04-02 09:29:12
Dodaj do:
co to jest liryka ?
co to jest epitet ?
co to jest uosobienie ?
co to jest ożywienie ?
co to jest porównanie ?
co to jest podmiot liryczny ?

Rozwiązania (1)

Autor: mariswwe
3
dodano: 2011-04-03 10:31:40
Liryka - jeden z trzech podstawowych rodzajów literackich (obok dramatu i epiki). Obejmuje utwory, których głównym przedmiotem przedstawienia są przeżycia wewnętrzne, przekazywane za pośrednictwem wypowiedzi monologicznej, odznaczającej się subiektywizmem, podporządkowanej funkcji ekspresywnej języka. Centralnym elementem utworu lirycznego jest tzw. podmiot liryczny. Wywodzi się ona od nazwy starogreckiego instrumentu muzycznego - liry. Przy jej wtórze antyczni poeci śpiewali swoje pieśni
EPITET-to określenie rzeczownika np.drewniany stół wisła sie śmieje
UOSOBIENIE-środek stylistyczny; nadanie cech ludzkich zwierzętom, zjawiskom itp. np. pies powiedział
ożywienie-literacki środek stylistyczny polegający na nadaniu przedmiotom nieożywionym lub pojęciom abstrakcyjnym cech istot żywych, np. morze ryczy, chmura goni chmurę. Szczególnym przypadkiem animizacji jest antropomorfizacja w odniesieniu do przedmiotów nieożywionych, gdy przypisuje się im cechy wręcz ludzkie
PORÓWNIANIE-proba opisu jakiegos zjawiska, przedmiotu, pojecia poprzez wskazanie na jego podobienstwo do innego zjawiska, przedmiotu, pojecia. Dwa czlony porownania polaczone sa najczesciej wyrazami: jak, jakby, niby, niczym, podobnie, tak
PODMIOT LIRYCZNY -to ktoś, kto mówi w wierszu. Głos mówiący "ja" liryczne utworu, nadawca monologu lirycznego.

Najważniejsze to nie mylić z poetą!

Jeżeli słowa utworu płyną z ust kozy- to koza jest podmiotem lirycznym...

Co musisz wiedzieć o podmiocie lirycznym?
- Jest najważniejszym elementem konstrukcji wiersza.
- Zawsze należy do świata utworu ( zawsze znajdziemy go w wierszu).
- Wcale nie musi być tożsamy z poetą.
- Zawsze coś mówi: opowida, opisuje, wyznaje, pyta
Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo