Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

11. Nitrogliceryna jest cieczą wrażliwą na uderzenie, która...

Autor: kifar121, 2017-01-18 12:45:38
Dodaj do:
11. Nitrogliceryna jest cieczą wrażliwą na uderzenie, która wybucha w wyniku reakcji: 4C3H5(NO3)3(c)  6N2(g) + 10H2O(g) + 12CO2(g) + O2(g). Oblicz całkowitą ilość produktów gazowych powstających pod ciśnieniem 150 kPa i w temp. 100C w wyniku detonacji 1,0g nitrogliceryny?
12. Mocznik CO(NH2)2 stosowany jako nawóz, otrzymuje się w wyniku reakcji CO2 z amoniakiem: CO2(g) + NH3(g)  CO(NH2)2(s) + H2O(g)Jakie objętości CO2 i NH3 pod ciśnieniem 200 atm i w temp. 450 C są potrzebne do otrzymania 2,50kg mocznika?
13. Stwierdzono że próbka o objętości 500 mL gazu chłodzącego użytego w instalacji klimatyzacyjnej wywiera w temp. 28,0C ciśnienie 92,0 kPa. Jakie będzie ciśnienie próbki po jej sprężeniu do 300 mL i ochłodzeniu do -5,0C?
14. Omów na dowolnym przykładzie prawo stosunków objętościowych.

Rozwiązania (0)

Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo