Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

1. Zdefiniuj pojęcie komórki haploidalnej i diploidalnej. 2....

Autor: Horszak, 2015-06-16 13:02:04
Dodaj do:
1. Zdefiniuj pojęcie komórki haploidalnej i diploidalnej.
2. Omów organizację materiału genetycznego w jądrze komórkowym.
3. Co to jest kodon i antykodon.
4. Zdefiniuj pojęcie transkrypcji i omów ten proces.
5. Określ na czym polega proces translacji.
6. Omów rolę mRNA i tRNA w procesie translacji.
7. Wymień etapy ekspresji genów.
8. Zanalizuj cechy kodu genetycznego.
9. Wyjaśnij pojęcia :
- allel
- fenotyp
- genotyp
10. Zdefiniuj pojęcie homozygota i heterozygota.

Rozwiązania (0)

Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo