Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

1.zaznacz informacje dotyczące stanu mieszczańskiego: *był...

Autor: kara179379, 2011-10-04 18:33:43
Dodaj do:
1.zaznacz informacje dotyczące stanu mieszczańskiego:

*był pozbawiony wpływu na władzę

*uzyskał przywileje polityczne i wpływ na władzę

*musiał odrabiać pańszczyznę

*miał własne sądownictwo

*zajmował się głównie handlem i rzemiosłem

*przysługiwano mu prawo posiadania bóbr ziemskich

*członkowie stanów nie mieli herbów

*byłó wewnętrznie pozbawiony co utrudniało wspulną walkę o przywileje.

2. Uzupełnij tabelkę (w załączniku)

3.Dopisz pojęcia do każdej definicji:

-wcielenie (przyłączenie)ziemi do danego państwa to...

-lokalne zjazdy szlachty nazywano...

4.wymień trzy skutki zawarcia uni polsko-litewskiej w 1386roku.

5.Uzupełnij tekst:

wielka wojna z zakonem krzyżackim rozpoczęta w ...roku, nie zakończyła się przed odzyskaniem Polskę ziemi chełmińskiej i ... Żądanie zwrotu tych terenów przedstawili Polacy na soborze w ... który który zebrał się w 1414r. Wśród członków polskiej delegacji znajdował się rektor uniwersytetu krakowskiego ... Ponieważ i ta droga okazała się bezowocna , w 1422r. obie strony po nierostrzygnięciu wojnę podpisały kolejny pokój . Przyznawał on na stałe litwie terytorium ... postanowienia tego pokoju obowiązywały do ...roku.

Rozwiązania (0)

Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo