Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

1. Wymień walory turystyczne Polskie 2. Wskaż na mapie Polski...

Autor: marks2320, 2015-05-20 15:07:01
Dodaj do:
1. Wymień walory turystyczne Polskie
2. Wskaż na mapie Polski główne regiony turystyczne
3. Wymień i wskaż na mapie obiekty wpisane na listę dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO
4. Wskaż atrakcyjność turystyczną województwa śląskiego na wybranych przkładach
5. wyjaśnij przyczyny zmian w ruchu osobowym na przejściach granicznych Polski
6. Znajdz strukture towarową importu i eksportu Polski
7. Znajdz udział poszczególnych portów lotniczych w Polsce w obsłudze ruchu pasażerskiego
8. Wymień czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze wpływające na rozwój transportu kolejowego i samochodowego w Polsce
9. Wskaż okręgi przemysłowe na mapie gospodarczej Polski
10. Wymień gałęzie przemysłu przetwórczego w Polsce
11. Wskaż na mapie gospodarczej Polski ośrodki przemysłowe poszczególnych gałęzi przemysłu
12. Wymień przykłady specjalneych stref ekonomicznych w Polsce
13. Wskaż na mapie główne miejsca wydobycia surowców energetycznych w Polsce
14. Wymien typy elektrowni i wskaż na mapie Polski ich przykłady
15. Wskaż na mapie Polski najważniejsze obszary hodowli zwierząt
16. Wskaż na mapie Polski obszary uprawy najważniejszych roślin żywieniowych i przemysłowych
17. Wymień uwarunkowania przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w Polsce
18. Znajdz strukturę użytkowania ziemi w Polsce
19. Wymień mniejszości narodowe zamieszkujące w Polscę
20. Wskaż na mapie Polski rozmieszczenie mniejszości narodowych i grup etnicznych

Rozwiązania (0)

Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo