Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

1. Waga sprężynowa to siłomierz o dużym zakresie. Na takiej wadze...

Autor: kasia27039, 2013-02-17 14:00:01
Dodaj do:
1. Waga sprężynowa to siłomierz o dużym zakresie. Na takiej wadze zawieszono siatkę z owocami. Wskutek tego sprężyna wagi rozciągnęła się. Pracę nad sprężyną wykonała:
a) siła sprężystości sprężyny
b) siła przyciągania ziemskiego działająca na siatkę
c) siła naciągu o wartości równej ciężarowi siatki
d) żadna z wymienionych sił

Podaj uzasadnienie swojej odpowiedzi.

2.Wskaż poprawną odpowiedź i uzasadnienie:
Samochód hamuje aż do zatrzymania się. Czy pracę wykonaną nad samochodem przez siłę tarcia można obliczać ze wzoru W=Fs?

a) Tak,
b) Nie

Uzadanienie: ponieważ...
a) samochód porusza się do przodu, a siła tarcia działa do tyłu.
b) samochód się przemieszcza i działa na niego siła.

3. Motocyklista, który wraz z motocyklem waży 250 kg, przyspieszył od 72km/h do 144km/h. Podczas tego manewru silnik motocykla wykonał pracę: (skorzystaj z tego , że W=ΔE)

a) 150J
b) 150 kJ
c) 50 kJ
d) 648 kJ

Uzasadnij obliczeniami.

4. Przyrost energii potencjalnej betonowej płyty o masie 350 kg, którą dźwig podnosi z wysokości 2,5 m na wysokość 5 m, wynosi:

a) 875 J
b) 8750 J
c) 2625 J
d) 26250 J

Uzasadnij obliczeniami.

5. Całkowita energia mechaniczna ptaka o masie 3kg, który leci z szybkością 108 km/h na wysokości 1,75 km nad ziemią, wynosi:

a) 52,5 kJ
b) 1,35 kJ
c) 53,85 kJ
d) 52,55 kJ

Uzasadnij obliczeniami.

6. Jabłko o masie 15 dag rzucono pionowo w górę. Wysokość, na którą dotrze jabłko, jeżeli w chwili wyrzucenia miało energię kinetyczną 4,5 J, wynosi;

a) 3m
b) 100m
c) 2,25m
d) 22,5 m

Uzasadnij obliczeniami.

7. Dziadek demonstruje wnukowi zasadę działania studni z kołowrotem. Ramię korby kołowrotu ma długość 5dm, a promień wału ma długość 15cm. Wartość siły, którą należało działać na korbę, by wyciągnąć ze studni wiadro o masie 30kg, wynosi:

a) 25 N
b) 9 N
c) 1000 N
d) 90 N

Uzasadnij obliczeniami.

Rozwiązania (0)

Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo