Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

1.Przeprowadzono reakcje zobojętniania używając 14 moli KOH i 25...

Autor: Ajsza778, 2016-03-13 11:55:52
Dodaj do:
1.Przeprowadzono reakcje zobojętniania używając 14 moli KOH i 25 moli HCI. Oblicz masę soli.
2.Oblicz,ile cząsteczek zwierają 10 moli H2CO3

3.Odczytaj równania i zapisz je słownie.
Mg+O₂→2MgO
4Na+O₂→2Na₂O

4.Oblicz objętość tlenu w warunkach normalnych potrzebną do utworzenia 20g CaO

5.Oblicz liczbę moli tlenu potrzebną do spalenia 25 moli żelaza(żelazo jest dwuwartościowe)

6.Oblicz masę KOH powstająca w reakcji 140g potasu z wodą

7.Oblicz masę magnezu konieczną do otrzymywania 20g siarczanu(VI) magnezu w reakcji z kwasem siarkowym(VI)

8.Oblicz objętość wodoru w warunkach normalnych wydzielającą się w wyniku reakcji 12g żelaza z kwasem siarkowym(VI)

9.Oblicz masę MgO powstającą podczas reakcji 24g magnezu i 35g tlenu

Rozwiązania (0)

Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo