Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

1.Napisz algorytm liczący średnie z liczb wprowadzonych przez...

Autor: mapex95112, 2016-01-22 21:15:58
Dodaj do:
1.Napisz algorytm liczący średnie z liczb wprowadzonych przez użytkownika. Algorytm się kończy gdy użytkownik wprowadzi liczbe ujemną. Do średniej bierzemy tylko liczby podzielne przez 3
Język c
2.Zaimplementować algorytm z zad1 w postaci funkcji. Funkcja nie powinna zwracać żadnej wartości, natomiast wynik powinien zostać wypisany na ekranie komputera

3.(c++)Napisz klasę "zwierze". Klasa powinna mieć pola prywatne nazwa , gatunek , masa Ciała. Napisać konstruktor bezparametrowy i parametrowy, który pozwala na ustawienie wszystkich pól. Napisać settery i gettery dla pól. Klasa powinna mieć metode trenuj - metoda powinna zapytać użytkownika o rodzaj treningu, Należy wypisać odpowiedni komunikat "trening ....przyjęty do realizacji".

Rozwiązania (0)

Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo