Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Bardzo Proszę o Pomoc w zadaniach :) 1. na podstawie danych...

Autor: Renata018, 2016-01-02 22:55:54
Dodaj do:
Bardzo Proszę o Pomoc w zadaniach :)

1. na podstawie danych statystycznych z wykresu oraz tabeli ze strony 82 podręcznika wykonaj polecenia : wpisz literę P przy zadaniach prawdziwych a F obok wypowiedzeń fałszywych. a. Respondenci w większości poprawnie wskazali sposób wybierania ławników w Polsce. b. według ankietowanych ławnicy mają najmniejszy wpływ na wyroki wydawane przez sąd c. najistotniejszy w opinii respondentów dotyczącej ławników jest fakt ,że mogą oni należeć do partii politycznych. 2. sformułuj wniosek wynikający z porównania wiedzy respondentów na temat ławników z ich rzecziwistą rolą w polskim sądownictwie. 3. wykonaj polecenia na podstawie tekstów zamieszczonych w o tym się mówi oraz danych przedstawionych na wykresie ze s. 92 podręcznika. - wymień zalety mediacji .weś pod uwage punkt widzenia uczestników sporu - napisz która z cech dobrej mediacji jest według Ciebie najważniejsza . uzasadnij swoje zdanie.

Rozwiązania (0)

Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo