Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

1. Ile dm3: 1)tlenu......2)powietrza........ potrzeba do...

Autor: mati229, 2014-01-08 14:37:29
Dodaj do:
1. Ile dm3: 1)tlenu......2)powietrza........ potrzeba do całkowitego spalenia 12dm3 etanu?
2. Ile gram karbidu zawierającego 90%węgliku wapnia należy zużyć, aby otrzymać 5,6 dm3 acetylenu (warunki normalne)?
3. Napisz reakcje metanu, etanu, benzenu i toluenu z chlorem, określ warunki reakcji
4. Napisz reakcje: a) przyłączania bromu do etylenu i acetylenu, b) przyłączania HCl do propenu i propynu, c) polimeryzacji etylenu. Podaj nazwy produktów.
5. Podaj wzór sumaryczny, nazwe, stan skupienia: a) alkenu o 3 i 5 atomach węgla, b) alkinu o 4 i 8 atomach węgla.

Rozwiązania (0)

Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo